Koplopers & Partners

Hoi!
Dit zijn de koplopers binnen de sector en partners van NAPK START.

NAPK START streeft naar duurzame samenwerkingen met partners en koplopers uit het werkveld. Dat is nodig om haar zakelijke talenten en het werkveld voor de langere termijn vitaler en sterker te maken. NAPK START is een landelijke platform die talenten uit de podiumkunstensector ondersteunt middels eigen aanbod, maar ook doorverwijst naar regionale leertrajecten, fondsen en initiatieven, zoals de partners & koplopers die worden uitgelicht op deze pagina.

Art-up

Art-up jaagt innovatie in de cultuursector aan door culturele start-ups en scale-ups te helpen in hun ontwikkeling, door culturele instellingen en bedrijven te helpen hun innovatiekracht te vergroten en door fondsen en overheden bij te staan die innovatie stimuleren. Ze geven advies, verzorgen trainingen en ontwikkelen begeleidingsprogramma’s op maat.

Cultuur Academy

Je werkt in de culturele sector en weet als geen ander dat cultuur raakt, je verder laat kijken, grenzen verlegt. De Cultuur Academy zorgt ervoor dat jij kan doen waar je goed in bent en beter wordt in wat je doet.We maken ruimte voor reflectie, uitwisseling en groei. En geven nieuwe energie door trainingen, workshops en ontmoetingen. Zo versterken we elkaar, onszelf én de sector.

Kunstloc Brabant

Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld. Van basisschool tot podium, en van professionele maker tot amateurkunstenaar. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg.
Oftewel: Kunstloc werkt aan het versterken van kunst en cultuur. Dit doen zij door de betekenis van kunst en cultuur voor onze samenleving zichtbaar te maken, de weerbaarheid van de culturele sector te vergroten, cultuureducatie in en om de school mede vorm te geven en door overheden te adviseren over kunst- en cultuurbeleid. Zij bieden expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning.

Maker zoekt Maker

Maker zoekt maker is een initiatief van de Keep an Eye Foundation. Een stichting die jonge getalenteerde, in Nederland studerende, artistiekelingen ondersteunt bij het realiseren van hun droom. Keep an Eye ondersteunt op dit moment 24 projecten, van beeldende kunst, tot mode, tot kleinkunst.
Maker zoekt maker is een matchmaker, zodat een componist de perfecte tekstschrijver vindt, een circusclown zijn/haar kleding-designer, een startende band hun fotograaf enzovoort, enzovoort.. Hebben twee partijen elkaar via Maker zoekt Maker gevonden? Dan kunnen ze samen aan de slag gaan met het projectplan/begroting en deze indienen om zo aanspraak te maken op maximaal € 2500,- financiële ondersteuning om hun project te realiseren. Twee keer per jaar worden vier projecten uitgekozen die vervolgens dit mooie steuntje in de rug ontvangen!

Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt met zijn kennis, kunde en netwerk de amateurkunsten, het erfgoed en de professionele kunsten. Zij helpen vragen beantwoorden en netwerken verbinden. Breed inzetbaar en voor iedereen bereikbaar zijn, vinden ze hun belangrijkste taak.
Cultureel ondernemerschap is voor HKLimburg vanaf 2022 een nieuwe pijler. Meer dan de helft van de creatieve professionals is zzp’er. Zij spelen een cruciale rol in de cultuur- en erfgoedsector en binnen het amateurkunstenveld, en kunnen de hulp van HKLimburg en die van hun ondernemerspartners goed gebruiken. 

Master OLPA

Heb jij ambitie om jezelf verder te ontwikkelen als leidinggevende binnen het performing arts werkveld? Dan is de master OLPA van Lucia Marthas Institute for Performing Arts iets voor jou!

Als afgestudeerde van de master OLPA (Operationeel Leiderschap in Performing Arts) ben jij dé persoon om de regisseur van een productie of de directeur van de educatieve instelling te ondersteunen. Je bent operationeel leidinggevende binnen een lopende productie of onderwijsprogramma. Door jouw zicht op de kwaliteit in combinatie met oog voor de mensen weet jij wat er nodig is om resultaat te boeken en te behouden. Zakt de kwaliteit van een voorstelling of onderwijsprogramma na een tijdje in? Jij onderzoekt, bedenkt effectieve interventies én zorgt dat deze doorgevoerd worden.

CultuurOntwerp

CultuurOntwerp ondersteunt culturele organisaties en professionals bij het versterken van innovatiekracht door samen nieuwe strategieën en concrete innovaties te ontwikkelen en te werken aan de kennis, vaardigheden en mindset die hiervoor nodig zijn.

Voor organisaties ontwikkelen en begeleiden we online én off line maatwerk programma’s waarin samen wordt gewerkt en geleerd.

De online programma’s voor professionals verdiepen het inzicht in het creëren van vernieuwing en dragen bij aan het versterken van persoonlijk leiderschap.

Beroepkunstenaar

Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector.
Beroepkunstenaar.nl is een kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

Platform ACCT

Platform ACCT: Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, is een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.
Platform ACCT wil daarvoor vier stappen zetten: een structurele sociale dialoog tussen werkverleners en werkenden op gang brengen. Betere verdienmogelijkheden voor de sector creëren. Permanente professionele ontwikkeling mogelijk maken. En behoorlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden realiseren. Daarbij ben jij een essentiële factor. Want een sterke arbeidsmarkt creëren we met z’n allen. Werknemers, zzp’ers, ondernemers, brancheverenigingen, belangenorganisaties, overheden.

DigiPACCT

DigiPACCT wil bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector. Dat doen we door middel van het verzamelen, delen en uitwisselen van relevante kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor (en door) alle werkenden in de sector (van zzp’er tot P&O’er).
DigiPACCT biedt een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen.
DigiPACCT stelt zich tevens tot doel om de kennisdeling tussen grote en kleine werkgevers in de culturele en creatieve sector te bevorderen door HR-professionals aan elkaar te verbinden in een HR-netwerk: een sociaal intranet onder beheer van professionele moderators.

Boekmanstichting

In de bijna zes decennia sinds de Boekmanstichting in 1963 werd opgericht, hebben ze zich ontwikkeld tot hét onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Toekomstgericht en up-to-date. Onafhankelijk en nieuwsgierig. Met zicht op lange lijnen en het brede perspectief. De Boekmanstichting heeft in de loop der jaren aan een stevige basis gewerkt om op door te bouwen. Tegelijkertijd blijven ze vernieuwen om aansluiting te blijven vinden bij een wereld die snel en op vele manieren verandert.

FlevoLAB

Flevolab is een nieuw samenwerkingsverband met het doel om de culturele zee aan ruimte voor talent en experiment in Flevoland duurzaam te ontwikkelen. Flevolab is nog aan het groeien. Begonnen vanuit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland, gaan we op zoek naar aanvullende partners uit andere culturele disciplines of locaties in Flevoland.
Flevolab is ontwikkeld rond drie programmapijlers: talentontwikkeling, publieksprogramma, kennis & samenwerking.

Cultuur + Ondernemen

Cultuur + Ondernemen is er om culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die willen ondernemen te versterken, zodat zij kunnen floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur. Daartoe werken ze onder meer samen met overheden en fondsen, om de effecten van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten.
Ze ontwikkelen en delen kennis, ze verbinden hun doelgroepen met de ruim 300 externe experts, adviseurs en mentoren uit hun netwerk. Of met andere partijen binnen en buiten de sector.
Cultuur+ Ondernemen richt zich op drie gebieden: besturen, zakelijk ontwikkelen en financieren. Expertise hierop is nodig voor succesvol ondernemerschap.

Cultureel-Avonturiers

Krijg toegang tot een schat van informatie over cultureel ondernemerschap. Met tips & tricks, de FAQ fondsenwerving, een overzicht van actuele kansen, gratis routekaarten, online workshops, een overzicht van ruim 200 cultuurfondsen en meer!
De Cultureel Avonturiers Abonnementen zijn er voor iedereen die zich in Nederland bezighoudt met de zakelijke kant van cultuur. Of je nu een individueel kunstenaar bent, culturele organisatie, een overheidsinstelling of een culturele professional, wij bieden kennis, kansen en kunde!

Ozcar

De terugtrekkende overheid en de snel digitaliserende samenleving vragen om een nieuwe kijk op de bedrijfsvoering van culturele instellingen. Met krappe budgetten moet aan hoge prestatie eisen worden voldaan. Daardoor ontstaat meer behoefte aan betrouwbare management informatie en wordt steeds kritischer gekeken naar de rol van de financiële functie.
Ozcar verzorgd de hele financiële kant voor culturele organisaties. Ze verzorgen aangiften, kwartaalrapportages, project afrekeningen en de jaarrekening. Alle management rapportages zijn digitaal, actueel en dagelijks beschikbaar en ze bieden een overzichtelijke Ozcar-begrotingstool aan.

DAS Creative Producing

De master DAS Creative Producing – Entrepreneurship in the Arts is een tweejarige, interdisciplinaire en internationaal georiënteerde deeltijdopleiding voor projectleiders, producenten, zakelijk leiders, curatoren die zich willen ontwikkelen tot creative producer. Zij werken in alle kunstdisciplines: theater, film, muziek, digital art, beeldende kunst en dans. Binnen de master ontwikkel je een eigen artistieke en maatschappelijke visie. Je onderzoekt de relatie van kunst met gemeenschap, duurzaamheid, inclusiviteit, ondernemerschap, interdisciplinair werken en politiek. Bovendien verken je de consequenties van de groeiende interdisciplinariteit van projecten, internationaal produceren, regelgeving, financiële aspecten, aansprakelijkheids issues, etc.

Leiderschap in cultuur zakelijk

Leiderschap in Cultuur (LinC) is een leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector. LinC staat voor reflectie, vernieuwing, kennisdeling en inspiratie. Samen onderzoeken we nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en werken we aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

Kunsten ’92

Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele culturele en creatieve sector, met meer dan 400 leden uit alle disciplines, van de kunsten tot nieuwe media, design, musea en monumenten, en van makers tot organisaties. Met een gezamenlijke stem versterken ze het maatschappelijke en politieke klimaat voor cultuur in Nederland.

De Metselarij

De Metselarij is een leernetwerk voor jonge professionals in de podiumkunsten. Iedereen die wil leren, delen, reflecteren en zich wil engageren aan een groep ‘peers’, is welkom. 
Kunstprofessionals van de toekomst maken bij De Metselarij oefenruimte om zichzelf te ontwikkelen en te scherpen aan de ander richting een eigen professioneel profiel. De Metselarij verbindt, emancipeert en versterkt. De Metselarij is er voor zakelijk leiders, creatief producenten, programmamakers en alle hybride vormen daartussen.

Offscript

Andrea van Wingerden werkt onder de naam Off Script aan het versterken van jonge professionals in de kunsten. Zij begeleidt individuele en collectieve trajecten waarin zelfsturing een belangrijk uitgangspunt is om te komen tot (zelf)kennis, nieuwe vaardigheden en perspectief. In 2015 richtte Andrea als voormaling zakelijk directeur bij Festival Cement, de Metselarij op.