Privacy verklaring

Privacy verklaring

Hallo! Dit is NAPK Start. Het online platform voor zakelijk leiders, producenten en kwartiermakers in de podiumkunst met 0-10 jaar werkervaring. Met gratis toegang tot een gevarieerd aanbod aan (online) workshops, presentaties, talks, podcasts, MasterMinds en meer. Zodat je kunt groeien, ontwikkelen en floreren als bestendige professional. Op je eigen unieke manier.

NAPK Start is onderdeel van de De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en wij hanteren daarom dezelfde privacy verklaring. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de branchevereniging van de professionele podiumkunst producenten in Nederland. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector cao’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, overheden en culturele fondsen. De dienstverlening richt zich dan ook primair op deze twee pijlers: werkgeverszaken en positionering. Daarnaast bieden we onze leden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en informatie en ervaringen uit te wisselen. We houden onze leden en relaties via onze website, social media en een digitale nieuwsbrief op de hoogte van onze activiteiten. Daarnaast beheren we voor onze leden een digitaal platform. De vereniging werkt ten dienste van haar leden en is een non-profit instelling.

Onze contactgegevens

NAPK
Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam
020 75 17 010
info@napk.nl

De gegevens die wij verwerken

Van relaties, bezoekers van de website en deelnemers:

  • de gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor de nieuwsbrief (naam en emailadres),  
  • de gegevens via een van de aanmeldformulieren voor een workshop of Mastermind (naam, e-mailadres, beroep),
  • de gegevens via een aanmeldformulier voor mentoren ((naam, e-mailadres, beroep, motivatie).
  • of omdat wij met je samenwerken, bijvoorbeeld de gegevens van een ontvangen visitekaartje.

Persoonsgegevens delen met derden

De NAPK deelt je persoonsgegevens alleen met derden als:

  • je daar aantoonbaar toestemming voor hebt gegeven
  • en/of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst
  • en/of om te voldoen aan een eventuele (wettelijke) verplichting.

We hebben met deze derde partijen afspraken gemaakt in de vorm van een verwerkingsovereenkomst om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. De NAPK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

De NAPK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Voor de ontvangers van onze nieuwsbrieven betekent dit dat we je gegevens bewaren totdat je je afmeldt. Voor leden betekent dit dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de NAPK de gegevens verzameld heeft. Voor deelnemers aan NAPK Start betekent dit dat we je gegevens alleen gebruiken voor NAPK Start gerelateerde activiteiten. In alle gevallen houdt de NAPK zich aan de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

De NAPK heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onderaan de nieuwsbrief staat een afmeldlink waarmee je je kunt afmelden of je gegevens kunt opvragen. Je hebt daarnaast het recht om ons te vragen je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te (laten) verwijderen of af te schermen. Dat kan via de link ‘privacy’ onderaan de nieuwsbrief, via info@napk.nl of 020-7517010. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, houden wij ons het recht voor je te verzoeken om je te identificeren.

Wijzigingen

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Zorgvuldigheid

Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Mocht je suggesties hebben om de zorgvuldigheid verder te verbeteren dan

ontvangen we die graag op info@napk.nl.

Cookies op onze website

Op deze site worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan sitebezoekers verbeteren.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit is een bestandje met gegevens dat je computer ontvangt wanneer je onze websites bezoekt. Er zijn diverse soorten cookies:

Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst.

Google Analytics

We gebruiken cookies om web statistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Blokkeren van cookies

Bij het laden van de website wordt om jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen van niet-functionele cookies (bv Google Analytics). Wanneer je de keuze maakt niet te accepteren, worden deze cookies niet geplaatst. De meeste internetbrowsers kunnen tevens zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Achteraf verwijderen cookies

Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen om de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.