Berichten uit de sector

Namens de Rijkscultuurfondsen en met extra middelen van het ministerie van OCW ontwikkelt BINOQ ATANA het platform StageCultuurInclusief. Vanaf maart 2022 kunnen culturele instellingen hier hun stage- en werkervaringsplekken aanmelden en kan jong divers talent zich inschrijven. De initiatiefnemers willen hiermee bijdragen aan een cultuursector die inclusief is, op alle niveaus binnen organisaties en met gelijke kansen voor iedereen. Maar wat voor talent zoekt het culturele veld precies?

Om dat in kaart te brengen nodigen we alle culturele instellingen (zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde instellingen, commerciële en onafhankelijke producenten) uit de enquête in te vullen. Kijk voor meer informatie op stagecultuurinclusief.nl.

Terug naar Berichten uit de sector