Berichten uit de sector

Het inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie noemen we lobbyen (of ook wel: public affairs). Een effectieve lobby kan van grote waarde zijn voor het voortbestaan van en de waardering voor cultuureducatie en -participatie in je eigen gemeente. Die lobby is continu, maar nu nog actueler gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen!

Politiek is onvoorspelbaar. Het ene jaar is cultuur het paradepaardje van je gemeente, het andere jaar wordt erop bezuinigd. Hoe overtuig je lokale politici van de waarde van cultuureducatie en -participatie, tussen grote thema’s als klimaatverandering en tekorten in het sociaal domein? Start nu met de lobby richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) ondersteunt culturele instellingen en kunstprofessionals bij hun lobbyactiviteiten via het ondersteuningsprogramma CultuurDeelJe. Zie deze pagina voor meer informatie: Lobby voor cultuur richting gemeenteraadsverkiezingen 2022 (lkca.nl)

Terug naar Berichten uit de sector