Berichten uit de sector

Oog voor Impuls

Oog voor Impuls

In het programma Oog voor Impuls van Platform ACCT wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector en het versterken van de sector als geheel. Dit doen ze door een impuls te geven aan zelfstandigen en werkgevers/opdrachtgevers om fair practice toe te passen bij inzet van flexwerk. En door gezamenlijke uitgangspunten te formuleren voor verdere de implementatie van de Fair Practice Code (FPC). Binnen Oog voor Impuls kijken we sectorbreed. In het programma fairPACCT werken we specifiek per deelsector.

Het programma Oog voor impuls kent drie programmalijnen:

1)            Gezond zelfstandig ondernemerschap;
2)            Van flex naar vast(er); en
3)            Borging.

Zelfverzekerd regeling
Heb je nog geen voorziening voor arbeidsongeschiktheid maar wil je dit wel? Dan kun je een bijdrage aanvragen zodra je een verzekering hebt afgesloten of bent gaan deelnemen aan een fonds. De regeling staat open voor iedereen die als zzp’er in de culturele of creatieve sector werkzaam is.

De Zelfverzekerd regeling stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl

Zekere Zaak regeling

De overheid wil toepassing van de Wet DBA en het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector ondersteunen en heeft hiervoor een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Via deze website kunnen werkgevers een aanvraag doen voor een financiële bijdrage om een opdracht aan een zzp’er om te zetten naar werk in dienstverband.

De Zekere Zaak regeling stimuleert organisaties in de culturele en creatieve sector om zzp’ers in vaste dienst te nemen. zekerezaak.oogvoorimpuls.nl


Nu voor Later regeling

De Nu voor Later regeling stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector om (meer) te gaan sparen voor hun pensioen. Op deze website kun je lezen hoe je als zzp’er tijdelijk een bijdrage kunt aanvragen in de kosten van je pensioenvoorziening.

De Nu voor Later regeling stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector om (meer) te gaan sparen voor hun pensioen.
nuvoorlater.oogvoorimpuls.nl

Terug naar Berichten uit de sector