Berichten uit de sector

Relatiemanagers, fondsenwervers, communicatie- en marketing medewerkers en (zakelijk) directeuren in de culturele sector opgelet! Vanaf september 2023 kun je deelnemen aan het Creative Funding leernetwerk van voordekunst over relatiebeheer met de particuliere donateur.

Het Creative Funding Leernetwerk is een initiatief van Creative Funding – hét kenniscentrum van voordekunst voor culturele instellingen over de kleine particuliere donateur. Elke culturele instelling zou morgen kunnen starten met een aantal concrete stappen om de relatiebeheerstrategie voor de particuliere donateur op te zetten of te verbeteren. Toch blijkt uit de praktijk dat het vaak lastig te bepalen is waar je de beperkte capaciteit en tijd op dit gebied het beste aan kunt besteden. Creative Funding heeft, in samenwerking met 13 culturele organisaties, een werkwijze ontwikkeld om relatiebeheer met de particuliere donateur op een laagdrempelige en efficiënte manier uit te voeren.

Wat kan je verwachten van het Leernetwerk?
Het Creative Funding Leernetwerk bestaat uit twee onderdelen die elkaar versterken. Enerzijds bestaat het uit kwartaalbijeenkomsten van 5 tot 10 deelnemers per regio (Noord, Midden of Zuid Nederland). In deze bijeenkomsten worden vraagstukken, aangedragen door de deelnemers zelf, besproken. Anderzijds ontvangt de deelnemer 8 development uren per maand van een adviseur van Creative Funding waarmee de opgedane kennis uit de bijeenkomsten ook geïmplementeerd kan worden in de organisatie. Denk hierbij aan het reflecteren en vernieuwen van de Case for Support (Waarom geven donateurs aan jouw organisatie?), het ontwikkelen van een crowdkeeping journey. Daarnaast kan Creative Funding ondersteunend zijn in de uitvoering. Dit alles staat in dienst van het verbeteren van de relatie tussen de culturele instelling en de kleine particuliere donateur.

Wil jij je kennis over relatiebeheer met particuliere donateurs vergroten?
Meld je aan vóór 1 september via: https://voordekunst1.typeform.com/cfleernetwerk
of kijk voor meer informatie op: https://www.creativefunding.nl/creative-funding-leernetwerk

Terug naar Berichten uit de sector