Overig

Duurzaamheid begint steeds meer te landen in de cultuursector en de urgentie ervan wordt steeds duidelijker. We staan voor een grote opgave en zien daarin tegelijkertijd een kans. De afgelopen jaren hebben verschillende groepen binnen de cultuursector zich bezig gehouden met duurzaamheid en in het bijzonder circulariteit. Theaters, musea en poppodia gingen op Zero Waste Expeditie. Musea, ontwerpers en tentoonstellingsbouwers zijn bezig met circulaire tentoonstellingen. Producenten van podiumkunsten brengen de impact van hun producties in kaart. En er gebeurt nog veel meer. Het is daarom tijd om de balans op te maken. Waar staan we? Wat hebben we al bereikt? En wat kunnen we nog meer doen? Oftewel: waar ligt de toekomst van een circulaire cultuursector?

Op donderdag 17 november organiseren we in het Tropenmuseum/KIT in Amsterdam een bijeenkomst om te delen wat we met elkaar hebben opgehaald en waar we naartoe willen. Het doel: een krachtig signaal afgeven dat werken aan duurzaamheid en circulariteit structureel nodig is binnen de sector, en handvatten geven over hoe dat vorm kan krijgen! Wat gaan we doen? De stand van zaken over circulariteit wordt geschetst door Remco Wagemakers (Bureau 8080), daarna zal het Tropenmuseum en Studio Harm Rensink iets meer vertellen over hun circulaire tentoonstelling ‘Plastic Crush’. Tevens zullen we kennis uitwisselen en een bezoek aan de tentoonstelling brengen. En uiteraard sluiten we af met een borrel.

Datum: 17 november 2023
Tijd: 15:00 – 17:10 (14:30 inloop) met aansluitend borrel – plenaire/openbaar gedeelte
Waar: KIT/Tropenmuseum Amsterdam
Aanmeldenhttps://forms.office.com/r/MKyJz4W81r

Terug naar Programma