Programma

overig
Een roadie is een professional uit de podiumkunstensector met veel werkervaring, trouw lid van de NAPK én heeft een zakelijke functie bij een structureel gesubsideerd gezelschap in de sector. De roadie stelt zichzelf beschikbaar om in drie sessies van 1,5 …
overig
Op donderdag 17 november organiseren we in het Tropenmuseum/KIT in Amsterdam een bijeenkomst om te delen wat we met elkaar hebben opgehaald en waar we naartoe willen. Het doel: een krachtig signaal afgeven dat werken aan duurzaamheid en circulariteit structureel …
overig
Dit is voor de NAPK aanleiding om drie artistiek leiders uit de jeugdpodiumkunsten uit te nodigen voor een panelgesprek om ons allen te inspireren. Hoe gaan zij om met kennis van het publiek? Hoe maken zij bijvoorbeeld werk dat geschikt is voor …
overig
Iedere maand opent een andere NAPK START ambassadeur een deur voor START-ers om even (live of virtueel) binnen te wandelen en op een laagdrempelige, vrijblijvende manier samen te werken of gewoon even te kletsen. Tevens is er de ruimte om …
overig
Cao Toneel en Dans – NAPKDe NAPK heeft voor de sectoren dans en theater een cao afgesloten met de Kunstenbond. Bij het samenstellen van een cao (collectieve arbeidsvoorwaarden) maken werkgevers en werknemers afspraken over het loon, de werktijden, het …
overig
Beleidskader Sociale Veiligheid PodiumkunstenGrensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de maatschappij. Ook in de culturele sector is sprake van seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. NAPK stelde een document samen waarin er tips worden gegeven en handvatten om …
overig
Jennifer Muntslag legt ons uit voor wie MORES.online is en wat zij doen. NAPK is één van de ondergetekende brancheorganisaties die zich heeft aangesloten bij de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen en waaruit MORES.online is ontstaan. Meer weten? Ga dan …
overig
Jennifer Muntslag vertelt over het Nederlands Cultuurbeleid. In Nederland hebben we de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. Die verplicht de Rijksoverheid om budget uit te geven aan cultuur en legt dit vast in een vierjaarlijkse nota. …
overig
Jennifer Muntslag legt kort en bondig uit wat NAPK voor haar leden betekent betreft het ondersteunen in arbeidszaken. NAPK speelt namelijk een grote rol in het vormen van de CAO Toneel en Dans. NAPK vertegenwoordigd de werkgevers in de onderhandeling …
overig
Jennifer Muntslag legt uit wie NAPK is en wat zij doen voor hun aangesloten leden. NAPK staat voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging voor producenten in de podiumkunstensector. NAPK vertegenwoordigen onder andere werkgevers in muziek, dans, theater, …