Webinar

Fotocredits: Floor Boonstra

Vanaf het moment dat je je in de podiumkunsten werkzaam bent krijg je er mee te maken
– de Cao Toneel en Dans. In deze Webinar laat Matthijs Nieuwburg je kennis maken met de Cao Toneel en Dans.


Basisvragen als ‘Hoe komt de cao tot stand?’ en ‘Wie valt er onder de Cao Toneel en Dans?’ zullen aan bod komen. Maar er zal vooral ook inhoudelijk ingegaan worden op cao: wat betekent de cao voor werkgevers en werknemers? Denk hierbij aan urenplanningen, inschaling en salariëring. Zijdelings zullen ook de begrippen als ‘fair practice’ en ‘wanneer kun je werken als zelfstandige’ behandeld worden. Tijdens de Webinar zullen we globaal door de cao lopen zodat bij een volgende keer openslaan gelijk duidelijk is waar en hoe je bepaalde dingen opzoekt.

Over Matthijs
Matthijs Nieuwburg studeerde ooit theologie, maar maakte deze studie niet af en kwam bij Het Filiaal theatermakers in Utrecht terecht. In de loop der jaren heeft hij zich vooral in de zakelijke kant van de podiumkunsten ontwikkeld (Bedrijfsvoering, ict, personeelzaken, boekhouding etc). In die hoedanigheid is hij lid van de CAO-commissie (werkgevers) van de NAPK en heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan de onderhandelingen over de laatste 2 CAO’s met de Kunstenbond.

Leesvoer en meer informatie mbt de cao
Cao Toneel & Dans
Wat is een cao?
Dienstbetrekking en loon
Wanneer is er sprake van loondienst?
Fair Practice Code
Hoe kan een zzp-tarief worden berekend op basis van een cao-salaris?

Het instapniveau voor dit programmaonderdeel is: medium gevorderd
Dit programmaonderdeel valt onder de doelstelling: leren

Onderwerpen: / / / /
Terug naar Programma