Webinar

Sebastián Coli Bazzini
Bekijk de webinar
YouTube

De jaarrekening en het bestuursverslag (beter bekend als het jaarverslag) zijn het sluitstuk van de cyclus: begroting, tussentijdse rapportages en jaarverantwoording. In deze Webinar richt Sebastián Coli Bazzini van Ozcar zich op het onderdeel jaarrekening. Na het bekijken van deze Webinar weet jij wat het belang is van een goed bestuursverslag en kun jij de balans en de jaarrekening lezen.

Iedere instelling die cultuursubsidie ontvangt moet elk financieel boekjaar een jaarverantwoording afleggen (beter bekend als jaarverslag). Deze jaarverantwoording bestaat uit een jaarrekening en een bestuursverslag. De verantwoordingsvoorschriften zijn vastgelegd in de Regeling op het specifiek cultuurbeleid. Lees meer informatie over de jaarverantwoording op de website van het Minisiterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Over Ozcar
De terugtrekkende overheid en de snel digitaliserende samenleving vragen om een nieuwe kijk op de bedrijfsvoering van culturele instellingen. Met krappe budgetten moet aan hoge prestatie eisen worden voldaan. Daardoor ontstaat meer behoefte aan betrouwbare management informatie en wordt steeds kritischer gekeken naar de rol van de financiële functie.
Ozcar verzorgd de hele financiële kant voor culturele organisaties. Ze verzorgen aangiften, kwartaalrapportages, project afrekeningen en de jaarrekening. Alle management rapportages zijn digitaal, actueel en dagelijks beschikbaar en ze bieden een overzichtelijke Ozcar-begrotingstool aan. Lees hier meer over Ozcar

Over Sebastián Coli Bazzini
Sebastián heeft een opleiding tot Business Controller afgerond en is afgestudeerd aan de UvA in Internationale Betrekkingen. Hij werkt al ruim 15 jaar voor culturele instellingen in diverse financiële functies. Vanaf 2003 is hij daarnaast als penningmeester actief in achtereenvolgens verschillende stichtingsbesturen, waaronder Theaterplatform PickUp, Laura van Dolron en het Nederlands Instituut Buenos Aires. Tegelijkertijd werkte hij als zelfstandig finance professional voor meerdere FPK gesubsidieerde gezelschappen. Hij sinds 2017 werkzaam als Directeur ICT en Operations bij Ozcar.

In je eigen tijd leren over het opstellen van een bestuursverslag en het lezen van een jaarrekening? Deze Webinar is vanaf 19 mei een aantal maanden te bekijken op ons Youtube-kanaal. In een korte video leer je alles over de ins en outs van een jaarverslag schrijven.

Het instapniveau voor dit programmaonderdeel is: medium gevorderd
Dit programmaonderdeel valt onder de doelstelling: leren

Terug naar Programma