Routeplanner

Cultuur Academy

Cultuur Academy

10:00-12:30

Intervisie Sociale veiligheid
Sociale veiligheid op de werkvloer is een hot topic, maar ook behoorlijk complex om aan te pakken. Binnen deze intervisiegroep kun je op een veilige manier uitwisselen over de uitdagingen om een sociaal veilig werkklimaat te creëren op de werkvloer. Deze intervisiegroep heeft 3 bijeenkomsten onder leiding van een ervaren intervisiebegeleider. Na 3 sessies heb je als groep de handvatten om de intervisiesessies zelfstandig voort te zetten, indien gewenst.
Data: 6 april, 11 mei en 8 juni

Lees meer