Routeplanner

CultuurOntwerp

CultuurOntwerp

10:00-11:00

In ons leven en in ons werk komt er veel op ons af. Soms heeft het de vorm van een onontkoombare crisis. Soms is het meer een gevoel van onbehagen, een knagend gevoel dat je iets wilt veranderen. In je werk of privé. Ook in onze organisaties worden we geconfronteerd met crises en ingrijpende gebeurtenissen. We moeten steeds bedenken wat dit betekent en dit vertalen naar strategieën en acties.
Deze gratis webinar van crisis naar creatie doet verslag van dit onderzoek. Door het proces in drie afzonderlijke fasen in te delen is het een resultaat een inzichtelijk verhaal. Herkenbaar voor iedereen die een ingrijpende gebeurtenis meemaakt of heeft meegemaakt.

Lees meer