Brandstof

Rick Mouwen

“Ik hoop dat we toch ergens een opening kunnen houden in het cultuurbeleid voor avontuur.” Rick Mouwen, medeoprichter en zakelijk leider van Club Gewalt, vertelt over hoe het is om zakelijk leider te zijn en deelt zijn visie voor de toekomst. Sinds 2021 ontvangt Club Gewalt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) en gemeente Rotterdam.

“Een structurele subsidie is essentieel voor de continuïteit van je gezelschap”
¨Het huidige subsidiebeleid van het FPK vind ik wel werken. Ik heb ook met het vorige kunstenplan gewerkt en vond dat ook wel werken. Ik heb er nog niet zo’n uitgesproken mening over. Als je geen steun van de gemeente krijgt en je moet twee ton verdubbelen heb je wel echt een grote uitdaging. Waar wij tegenaan lopen is dat er een eerste versie van een handboek is over hoe je de verdubbeling moet verantwoorden en aan welke regels je je moet houden. Hier hebben wij nog veel vragen over en het handboek is nog niet definitief. Er is bijvoorbeeld wel gezegd dat er streng gehandhaafd gaat worden op de verdubbeling, maar het is niet duidelijk op welke manier er gehandhaafd gaat worden, hoe je de verdubbeling kunt berekenen en hoe streng is streng bijvoorbeeld.

Deze onduidelijkheid maakt het voor ons wel onrustig. Een structurele subsidie is essentieel voor de continuïteit van je gezelschap. Fonds Podiumkunsten heeft hier een grote rol in, want het is voor veel gezelschappen de grootste financier. Het is belangrijk om in alle regelgeving en verantwoordingen helderheid te krijgen om een plan te kunnen maken. Dan kan je ook een afweging maken of je dat haalt of niet en als je dat niet haalt hoe je daar mee omgaat. Dan kan je op z’n minst handelen in plaats van afwachten of je het haalt of niet.

“In de ideale wereld heb je meer opties om een project te financieren”
Wat mij betreft zou het belangrijkste onderwerp bij het aanvragen van een subsidie je artistieke kwaliteit en je impact moeten zijn, want daar gaan mensen kaarten voor kopen. Het is natuurlijk heel belangrijk om een gezonde organisatie te hebben en dat je boekhouding op orde is, maar toch moet het in de basis wel gaan om het artistieke product en de impact daarvan. Ik weet niet zo goed of ze daar op dit moment te weinig op in gaan, dit is namelijk de eerste keer dat Club Gewalt structurele subsidie krijgt. We hebben wel een beoordeling gekregen, ook op ons artistiek plan, en je spreekt daarover met het fonds, maar het blijft wel lastig om te toetsen. Speelbeurten en financiën zijn harde data en artistieke waarden niet. Ik ben erg benieuwd hoe dat de komende tijd gaat in onze gesprekken met de gemeenten en het fonds.

Als het niet lukt om een meerjarige subsidie te krijgen kan je nog een productiesubsidie aanvragen, maar dat is ook een subsidiepot waar veel aanvragen voor worden ingediend. In de ideale wereld heb je meer opties om een project te financieren. Nu hoor je erbij of niet en als je er niet bij hoort heb je weinig opties. Het betekent ontzettend veel voor je kunstenaarschap en je organisatie om erbij te horen. Als wij op dit moment geen meerjarige subsidie hadden gekregen hadden wij eigenlijk geen andere optie om onze organisatie te financieren.

Wat zou belangrijk moeten zijn bij het volgende kunstenplan?
Ik hoop heel erg dat we in stand houden dat je het voordeel van de twijfel kan krijgen als organisatie en de kans krijgt om je te ontwikkelen. Ik zie zo’n voordeel bijvoorbeeld wel bij de Nieuwe Makersregeling maar al een stuk minder bij de productiesubsidies. Je moet al zoveel zaken aan de voorkant op orde hebben om aan de voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld een speellijst of jaarrekening maar er ook ruimte moet blijven om te experimenteren. We moeten de sector ook blijven voeden in plaats van dat je bij iedere productie van te voren weet: ‘dit wordt een succes’. Ik vind het wel belangrijk dat bijvoorbeeld speellijst een criterium is, maar ik hoop ook dat we toch ergens een opening kunnen houden in het beleid voor avontuur.¨

Deze blog is geschreven door Sybren Horlings.

Terug naar Brandstof