Brandstof

Infotainment #1 Het Nederlandse culturele subsidiestelsel


De Rijksoverheid steunt cultuur op verschillende manieren. Dat doen ze door subsidie beschikbaar te stellen voor culturele organisaties maar ook door het laten uitvoeren van programma’s op het gebied van cultuureducatie en participatie. Het landelijk culturele subsidiestelsel noemen we de culturele basisinfrastructuur (de BIS). Binnen de BIS wordt er vanuit de Rijksoverheid voor vier jaar geld geïnvesteerd, wat onder andere bij 116 culturele organisaties en zes landelijke Rijkscultuurfondsen terecht komt. Het Fonds Podiumkunsten (FPK) is één van de zes Rijksfondsen en voorziet een groot deel van de podiumkunstensector van subsidie; daarvoor heeft het fonds verschillende subsidieregelingen. Naast de Rijkscultuurfondsen spelen de provincies, gemeenten en private fondsen ook een belangrijke rol in de financiering van cultuur.
Het instapniveau voor dit programmaonderdeel is: startend
Dit programmaonderdeel valt onder de doelstelling: informeren/leren
Terug naar Brandstof