Overig

Infotainment: CAO Toneel & Dans

Jennifer Muntslag legt kort en bondig uit wat NAPK voor haar leden betekent betreft het ondersteunen in arbeidszaken. NAPK speelt namelijk een grote rol in het vormen van de CAO Toneel en Dans.

NAPK vertegenwoordigd de werkgevers in de onderhandeling en de Kunstenbond vertegenwoordigd hierin de werknemers.
Meer leren over wat NAPK doet voor haar leden?
Je kunt op onze website meer lezen: napk.nl/wat-doen-we/

Terug naar Programma