Overig

Infotainment: Nederlands Cultuurbeleid

Jennifer Muntslag vertelt over het Nederlands Cultuurbeleid.
In Nederland hebben we de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. Die verplicht de Rijksoverheid om budget uit te geven aan cultuur en legt dit vast in een vierjaarlijkse nota.

Terug naar Programma