Overig

Infotainment: Over NAPK

 

Jennifer Muntslag legt uit wie NAPK is en wat zij doen voor hun aangesloten leden.

NAPK staat voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging voor producenten in de podiumkunstensector. NAPK vertegenwoordigen onder andere werkgevers in muziek, dans, theater, circus en andere vormen van podiumkunsten. NAPK heeft 160 leden.

Terug naar Programma