Overig

Wil jij in je eigen werkpraktijk een veilige werkvloer bieden? Hoe maak je heldere afspraken met je team over grensoverschrijdend gedrag? Kun je ongewenste omgangsvormen voorkomen middels beleid? Wat is de rol van je bestuur bij het creëren van een gezonde werkomgeving? Hoe maak je dit soort zwaarbeladen thema’s bespreekbaar met elkaar? We zoomen op deze pagina dieper in op de kanalen waar je meer kennis en uitwisseling kunt vergaren.

Beleidskader Sociale Veiligheid Podiumkunsten
Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de maatschappij. Ook in de culturele sector is sprake van seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. NAPK stelde een document samen waarin er tips worden gegeven en handvatten om ongewenste omgangsvormen te voorkomen middels een duidelijk beleidskader om toe te passen in je eigen organisatie.
Het document lees je hier: Beleidskader Sociale Veiligheid Podiumkunsten

Veilig de vloer op
Samen met Platform ACCT en Mores.online organiseert de NAPK een bijeenkomst over preventief beleid om ongewenst gedrag in organisaties te voorkomen. Naast keynote speakers zijn er deelsessies waarin diverse partners praktische kennis en informatie delen.

Datum: Maandag 16 mei 2022
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Amare, Den Haag

Voor meer informatie en om je (gratis) aan te melden voor het congres ga je naar:
Veilig de vloer op

Informatiepagina Grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector
De Code Diversiteit & Inclusie dook in het oerwoud aan informatie die er al ligt over grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector. Wat is er al bekend over preventie én oplossingen?
Dit is een hele fijne informatiepagina die doorverwijst naar belangrijke en handige informatiepunten.
Informatiepagina – Code Diversiteit & Inclusie

Uitwisselen met peers – digiPACCT
DigiPACCT* wil bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector. Dat doen ze door middel van het verzamelen, delen en uitwisselen van relevante kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor (en door) alle werkenden in de sector (van zzp’er tot P&O’er).
Maak gratis een profiel aan en wordt onderdeel van de HR-online community. Je kunt gratis bijeenkomsten en workshops volgen en er is ruimte om met andere leden te discussiëren en kennis uit te wisselen op actuele onderwerpen. Momenteel worden er veel HR-themasessies aangeboden over ongewenste omgangsvormen. Meer weten en je aansluiten bij de HR-online community?
Zie: website digiPACCT

*DigiPACCT is een onderdeel van Platform ACCT (Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) en wordt gefinancierd door de ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Platform ACCT is opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Terug naar Programma