Brandstof

Panelgesprek: Diversiteit & inclusie in het artistieke maakproces

Op 1 november gaven drie makers uit diverse disciplines (dans, theater, mime en muziek) inzicht in wat voor hen wel en niet werkt en welke stappen zij ondernemen om de podiumkunstensector inclusiever te maken. En zij gingen daarover in gesprek met collega’s in de zaal.

De Raad voor Cultuur constateerde in zijn advies voor de BIS 2021-2024: `Als er een veld is binnen de kunsten dat direct aansluit bij de leefwereld van het publiek, dan is het dat van de jeugdpodiumkunsten. (…) Op het gebied van diversiteit en inclusie (op het podium en in de zaal) lopen de jeugdpodiumkunstinstellingen voorop.’

Dit was voor de NAPK aanleiding om drie artistiek leiders uit de jeugdpodiumkunsten uit te nodigen voor een panelgesprek om ons allen te inspireren. Hoe gaan zij om met kennis van het publiek? Hoe maken zij bijvoorbeeld werk dat geschikt is voor meerdere leeftijden? Een kind of jongere zit namelijk nooit zonder volwassen begeleider in de zaal. En veel klassen die naar het theater komen, kennen een zeer diverse samenstelling.

Met Caecilia Thunnissen van Oorkaan, Dalton Jansen van BlackBirds en o.a. DOX en René Geerlings van Maas Theater en Dans. Moderatie door Mahutin Awunou.

Met speciale dank aan Maas Theater en Dans in Rotterdam voor de locatie en gastvrijheid. Videoregistratie: Huub Laurens Videoproducties.

Terug naar Brandstof