infotainment

Infotainment #6 Regelingen voor persoonlijke ontwikkeling

Binnen de cultuursector zijn er landelijke regelingen om persoonlijke ontwikkeling én professionaliteit bij cultuurwerkers te stimuleren. Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) zet zich in om werkenden in de podiumkunsten te helpen bij het verwezenlijken van loopbaanwensen en ambities. Omscholing Dansers …

Infotainment #5 Intellectueel eigendom & auteursrecht

Wanneer je podiumkunsten produceert krijg je te maken met intellectueel eigendomsrecht en/of auteursrecht. Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor verschillende soorten rechten die creatieve werken beschermen. Het auteursrecht biedt iedereen die creatieve werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de …

Infotainment #4 De drie codes

Binnen de cultuursector zijn er drie codes. De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen om zorg te dragen voor het juiste bestuursmodel, passend toezicht en transparante verantwoording. De organisatie Cultuur+Ondernemen helpt je verder met vragen over en toepassing van deze code.…