Brandstof

Infotainment #5 Intellectueel eigendom & auteursrecht

Wanneer je podiumkunsten produceert krijg je te maken met intellectueel eigendomsrecht en/of auteursrecht.

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor verschillende soorten rechten die creatieve werken beschermen. Het auteursrecht biedt iedereen die creatieve werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo een werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van diens werk en wordt beschermd tegen misbruik van diens werk door anderen.

Als podiumkunstenproducent en dus werkgever maak je duidelijke afspraken met je samenwerkingspartners en personeel middels een contract over deze rechtsvormen. Dat is vaak complex. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (de NAPK) helpt haar leden bij het opstellen van dit soort contracten door kennisuitwisseling, modelovereenkomsten en ondersteuning.

Het instapniveau voor dit programmaonderdeel is: startend
Dit programmaonderdeel valt onder de doelstelling: informeren/leren

Terug naar Brandstof