Brandstof

Infotainment #4 De drie codes

Binnen de cultuursector zijn er drie codes.

De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen om zorg te dragen voor het juiste bestuursmodel, passend toezicht en transparante verantwoording. De organisatie Cultuur+Ondernemen helpt je verder met vragen over en toepassing van deze code.

Met de Code Diversiteit & Inclusie maken we ruimte voor nieuwe verhalen, een veelzijdige vertegenwoordiging van mensen in organisaties én in het publiek en werken we aan een gelijkwaardige sector voor iedereen. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van deze code.

De Fair Practice Code is een gedragscode op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt handreikingen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Je kunt bij de organisatie Kunsten ’92 terecht voor meer informatie over deze code.

Meer leren over de drie codes in de cultuursector? Ga naar de navigatie sector pagina.

Het instapniveau voor dit programmaonderdeel is: startend
Dit programmaonderdeel valt onder de doelstelling: informeren/leren

Terug naar Brandstof