Brandstof

Infotainment #2 Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft voor de disciplines toneel, dans en ook voor muziekensembles een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten met de Kunstenbond. Daarbij vertegenwoordigt de NAPK de werkgevers, en de Kunstenbond de werknemers. In onderhandelingen wordt samen besloten wat er in de cao wordt opgenomen. In de cao’s staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder functiebeschrijvingen en het loon(gebouw) dat je als werkgever tenminste moet aanhouden als je iemand in dienst neemt. In beide cao’s vind je een afspraak over de beloning van zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) en een verblijfskostenregeling. De huidige Cao Toneel en Dans is Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). Dit betekent dat alle culturele organisaties die voor minstens 50% van hun activiteiten toneel- en/of dans produceren, deze cao moeten toepassen voor hun personeel.

Meer leren over de Cao Toneel & Dans en Cao Muziekensembles? Ga naar de navigatie sector pagina.

Het instapniveau voor dit programmaonderdeel is: startend
Dit programmaonderdeel valt onder de doelstelling: informeren/leren

Terug naar Brandstof