Navigatie sector

De NAPK heeft voor de sectoren dans en theater een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten met de Kunstenbond. De NAPK vertegenwoordigd hierin de werkgever en de Kunstenbond de werknemer. In speciale cao onderhandelingen besluiten ze samen wat er in de cao wordt opgenomen. In de cao vind je arbeidsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en een loongebouw met minimum salarissen die moeten worden gehanteerd als je iemand in dienst neem. Ook vind je richtlijnen hoe om te gaan met zelfstandig ondernemers (ZZP’ers).

De Cao Toneel en Dans 2022-2023 geldt per 1 januari 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Aan de Engelse tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de Nederlandse cao is rechtsgeldig. De Cao Toneel en Dans 2022-2023 is Algemeen Verbindend Verklaard. Dit betekent dat alle professionele Nederlandse producenten die toneel- en/of dansvoorstellingen maken, deze cao moeten toepassen voor hun personeel.

Voor de sector muziek is eveneens een cao afgesloten met de Kunstenbond. De Cao NAPK Muziekensembles 2022-2024 geldt per 1 maart 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2024. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Aan de Engelse tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de Nederlandse cao is rechtsgeldig. Lees hier meer.

Najaar 2021 hebben sociale partners NAPK en Kunstenbond een akkoord bereikt over een substantiële premieverhoging voor de regeling Omscholing Dansers Nederland (ODN), waarmee het voortbestaan van deze regeling voor de komende vijf jaar is gegarandeerd. Per 1 januari 2022 dragen werkgevers 6,93% van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag af en werknemers 2,32%. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Cao ODN waaraan alle dansleden van de NAPK zijn gebonden.  Sociale partners beogen deze cao in de loop van 2022 algemeen verbindend te laten verklaren. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Meer informatie

Weet je niet onder welke cao je valt? DigiPACCT to the rescue! Een account aanmaken is gratis en je vind er handige tools, zoals: de cao kaart voor de culturele en creatieve sector
Werk je met ZZP-ers en freelancers? Ook hier biedt digiPACCT een rekentool aan die een uurtarief voor freelancers/ZZP-ers berekend, gebaseerd op de cao. Zie Rekentool: cao-loon naar zzp-tarief

Terug naar Navigatie sector