Navigatie sector

Bureau 8080 is een advies- en projectmanagementbureau op het gebied van duurzaamheid. Zij bouwen collectieven, managen projecten, creëren inzicht, adviseren, begeleiden en zijn de aanjager van een duurzame verandering in binnenstedelijke gebieden en de culturele sector. Zo bieden ze een de tool My State of Sustainability voor producerende culturele instellingen en ontwikkelde ze met input van NAPK-leden een Keuzemodel Duurzame Producties.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland. De Dutch Green Building Council (DGBC) is een Nederlandse netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. Wil je berekenen hoe duurzaam het gebouw is waarin jij werkt? Gebruik de BREEAM-assessementtool.

Hoe maak je een weloverwogen materiaalkeuze? CIRCO heeft voor jou de kennis, ervaringen en cases uit de maakindustrie, van verschillende materiaalsoorten, op een rijtje gezet in De Materialen Module Maakindustrie en De Materialen Module Consumentengoederen.

De Theatre Green Book is een initiatief van de Britse theatersector – in samenwerking met duurzaamheidsexperts Buro Happold – om duurzamer te werken. In drie delen stelt het de norm voor het duurzaam maken van producties, het verduurzamen van theatergebouwen en het verbeteren van bedrijfsvoering als catering en front of house.

Julie’s Bicycle is een baanbrekende non-profitorganisatie die kunst en cultuur mobiliseert om actie te ondernemen tegen de klimaat- en ecologische crisis.

Interessante publicaties over duurzaamheid in de cultuursector van de Boekmanstichting zijn: Duurzaamheid in de culturele sector en Naar een duurzame sector.

Terug naar Navigatie sector