Navigatie sector

Elke ondernemer heeft in de beroepspraktijk te maken met omzetbelasting, inkomsten- of vennootschapsbelasting. In internationaal verband sluit Nederland verdragen af om dergelijke belastingen met andere landen kort te sluiten. Wat dat voor jou als cultureel ondernemer betekent vergt vaak bijzonder specialistische kennis, die bovendien ook nogal eens verandert.

Om hierover up to date te blijven, werkt NAPK samen met de specialist op dit gebied: Dick Molenaar van All Arts. Er wordt gezamenlijk gelobbyd voor betere of meer toepasselijke regelgeving en er worden themamiddagen georganiseerd. Een specifiek aandachtspunt hierbij is de ANBI, de fiscale status als ‘algemeen nut beogende instelling’, die ook culturele instellingen voordelen kan bieden. Alleen met een ANBI-status kun je als culturele instelling bijvoorbeeld gebruik maken van de Geefwet.
Of jouw instelling al een ANBI is, kun je hier nagaan.

Als je theater-, dans- en muziekuitvoeringen produceert en presenteert heb je automatisch te maken met het auteursrecht. In de regel heb je vooraf toestemming nodig om iemands foto, tekst, muziek, filmpje of andere creatie te gebruiken. Maar soms hoeft dat niet, dat hangt af van de manier waarop je de creatie gebruikt. Zo zijn er onder meer uitzonderingen voor gebruik in het onderwijs, voor privégebruik en voor citeren. Daar gelden wel voorwaarden voor, lees meer over auteursrecht.

Heb je iets gemaakt? Je creatie is je intellectuele eigendom. Deze wordt beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. Hieronder valt het auteursrecht, octrooirecht of tekeningen- en modellenrecht, maar ook bijvoorbeeld het merkenrecht, handelsnaamrecht en het recht van de uitvoerend kunstenaar. Met het intellectuele-eigendomsrecht kun je als maker voorkomen dat een ander jouw werk namaakt en verkoopt. Gebeurt dit zonder jouw toestemming, dan wordt er inbreuk gemaakt op je recht en kunt je daartegen optreden.

Wil je weten hoe je hergebruik van digitaal materiaal kan opnemen in een contract? NAPK en DEN maakte hier een modelclausule voor: Modelclausules Digitaal hergebruik podiumkunsten

NFT (Non-Fungible Token) is in essentie een digitaal eigendomscertificaat dat gekoppeld is aan een digitaal object: een muziekstuk, foto, video, tekst, animatie, ontwerp, 3D-afbeelding, verzin het maar. Het maakt de digitale markt beter toegankelijk en transparanter met nieuwe vormen van verkoop en inkomsten voor een maker. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw eigen praktijk? Ga aan de slag met deze vijf stappen van Cultuur + Ondernemen.

Terug naar Navigatie sector