Navigatie sector

Cultuureducatie wordt omschreven als meedoen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of beeldhouwen. Dit kan als onderdeel van het lesprogramma plaatsvinden of als buitenschoolse activiteit. Cultuureducatie kan wekelijks of maandelijks worden georganiseerd of in de vorm van een intensiever programma, zoals via zomerscholen of meerdaagse cursussen met verblijf.

Veel podiumkunstenproducenten ontwikkelen als onderdeel van hun productie een educatieprogramma. Zo krijgen de bezoekers van de productie via het educatieprogramma (in de vorm van bijvoorbeeld een introductieworkshop, film of naslagwerk) extra verdiepende informatie met betrekking tot het thema van de productie.

LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. LKCA werkt samen met cultuurorganisaties, onderwijsorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ondersteunende organisaties en overheden. En met belangenorganisaties die mensen vertegenwoordigen met minder goede toegang tot de cultuursector. Meer over LKCA lees je op hun website.

Terug naar Navigatie sector