Navigatie sector

Lobbyen betekend dat je druk uitoefent op (politieke) besluiten, beleidsmakers en onderzoekers zodat zij het belang van de organisatie waar de lobbyist voor werkt verdedigen.

De NAPK lobbyt voor de belangen van de podiumkunstproducenten. Vaak betreft dit onderwerpen die voor de hele branche van belang zijn, zoals budgettaire veranderingen, wijzigingen in het culturele bestel of op het gebied van werkgeverschap (zoals de wet arbeidsmarkt in balans).

Minstens zo vaak gaat het om onderwerpen die voor een deel van het ledenbestand van belang zijn: het budget van het Fonds Podiumunsten en de Omscholingsregeling Dans zijn onderwerpen waarop gelobbyd wordt. Meestal richt de lobby zich op het betreffende ministerie en de Kamerleden die het onderwerp in hun portefeuille hebben. Ook met de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten worden regelmatig gesprekken gevoerd om de belangen van de podiumkunstproducenten voor het voetlicht te brengen en af te stemmen over diverse onderwerpen.

De NAPK lobbyt waar mogelijk en nodig in groter verband: als onderdeel van de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur (de FC) of samen met belangenorganisatie Kunsten ’92.

Terug naar Navigatie sector