Navigatie sector

Naast een Nederlands cultuurbeleid heeft de Rijksoverheid ook een internationaal cultuurbeleid. Er is per jaar een overheidsbudget van €22,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid. Deze middelen zijn verdeeld over diverse Rijkscultuurfondsen en culturele instellingen, internationale culturele programma’s en inzet van cultuur binnen de diplomatie.

Als je internationale culturele ambities hebt, kan DutchCulture je helpen om voet aan de grond te krijgen op het internationale toneel. Ze geven informatie, advies en training over internationale culturele samenwerking. DuchCulture verbindt culturele en creatieve professionals, organisaties, overheden en netwerken met elkaar en met internationale partners in het kader van internationale culturele samenwerking. Ze signaleren ontwikkelingen en onderzoeken thema’s en domeinen die relevant zijn voor een succesvolle samenwerking. Deze kennis en inzichten delen zij met de culturele en creatieve sector. Op de website van DutchCulture vind je onder andere een database waarbij wordt bijgehouden welke Nederlandse makers waar in het buitenland hebben gespeeld. Je vind er een overzicht van internationale subsidie- en residentieregelingen én je vind er Creative Europe Desk NL.

Creative Europe (2021-2027) is het zevenjarige ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector en is de opvolger van het vorige Creative Europe programma (2014-2020). Het programma bestaat uit twee subprogramma’s: Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft het programma een regeling voor cross-sectorale projecten. Ook de Culturele Hoofdstad van Europa, het Europees Erfgoedlabel en een aantal culturele prijzen van de Europese Unie vallen onder Creative Europe. Met een budget van 2,4 miljard euro voor zeven jaar zal het programma de culturele en creatieve sector in Europa opnieuw ondersteunen.

De Creative Europe Desk geeft advies over de subsidieregelingen van het Creative Europe programma en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. De Creative Europe Desk onderhoudt nauwe contacten met de centrale organisatie van het Creative Europe programma in Brussel en met de Creative Europe Desks in de overige lidstaten.

Naast deze twee informatiepunten heb je ook Nederlandse ambassades die ieder in hun eigen gevestigde land een eigen cultuurbudget beheren. Het kan interessant zijn om contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in het land waar je zou willen optreden.

Buiten DutchCulture om kun je voor internationalisering regelingen in de podiumkunsten ook terecht bij het Prins Claus Fonds, Stimuleringsfonds Creative Industrie en Fonds Podiumkunsten.

IETM – Internationaal netwerk voor hedendaagse podiumkunsten is een van de oudste en grootste internationale culturele netwerken en vertegenwoordigt de stem van meer dan 500 podiumkunstenorganisaties en individuele professionals die werkzaam zijn in de hedendaagse podiumkunsten wereldwijd. Ze creëren kansen voor leden en de internationale podiumkunstengemeenschap in het algemeen door netwerkactiviteiten, peer-to-peer learning, uitwisselingen en dialogen te organiseren via verschillende evenementen.

Terug naar Navigatie sector