Navigatie sector

Naast de Code Diversiteit & Inclusie, houden meerdere organisaties zich bezig met het stimuleren en verbeteren van de diversiteit en inclusie (d&) in de de cultuursector.

New Pack Inclusion Creators geeft advies, maakt scans en organiseert trainingen om de inclusiviteit te bevorderen. Zo verzorgen ze onder andere de training Toegankelijkheid & Inclusiviteit voor ‘Front house’ medewerkers.

Theater Inclusief is een driejarig stimuleringsprogramma dat wordt uitgevoerd door 19 partners in de theatersector. Het bijzondere aan het project is dat de partijen zelf hebben aangegeven te willen veranderen. De verschillende theaters en gezelschappen werken samen aan een diverser en inclusievere aanpak met betrekking tot personeel, programmering, publiek en partners.
De Boekmanstichting onderzoekt de resultaten die de partners hebben geboekt. Verschillende vormen van onderzoek resulteren in individuele analyses per partner en een overkoepelend eindrapport met algemene bevindingen.

De Toolkit Theater Inclusief is ontwikkeld en gemaakt door Karima el Bouchtaoui, in samenwerking met Rehana Ganga van Het Nationale Theater. Dit handige document biedt je de mogelijkheid om een maatwerkplan op te stellen. Het doel is om hiermee een breder draagvlak binnen je organisatie te creëren. Diversiteit gaat over hoe jij persoonlijk in de wereld staat en hoe jij naar de ander kijkt.

Theatermettolk.nl is opgezet om theaterminnend Doof Nederland, theaters/concertzalen en artiesten te kunnen bereiken via één kanaal. De website is een initiatief van Theater met Tolk, een stichting die zich inspant om podiumkunst toegankelijk te maken voor een doof publiek. Theater met Tolk wil dat doven naar theater kunnen gaan en net als horende mensen kunnen genieten van wat er getoond wordt. Dat wordt mogelijk gemaakt door de inzet van gebaren- en/of schrijftolken.

ECHO is een non-profit organisatie, gericht op diversiteit & inclusie in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Zij hebben een specifieke focus op culturele diversiteit, en leggen hierbij de nadruk op kracht in plaats van deficiëntie en faciliteren het proces van “getting comfortable with the uncomfortable”. ECHO werkt veelal met culturele instellingen en geeft trainingen, workshops en is adviseur.

De Rijkscultuurfondsen hebben besloten een impuls te geven aan de instroom van ‘divers’ talent met extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties een bijdrage kunnen aanvragen. Dit platform heeft tot doel het diverser en inclusiever invullen van stage- en werkervaringsplekken in de cultuursector. Het vormt een onderdeel van het fondsenbeleid om een inclusieve cultuursector te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Zie Stage Cultuur Inclusief voor meer informatie.

Terug naar Navigatie sector