Navigatie sector

In 2018 werd door de NAPK, in samenwerking met de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) het ongewenst gedrag meldpunt Mores.online opgericht.t. Hier kunnen werkenden en studenten in de culturele sector anoniem klachten bespreken met vertrouwenspersonen en samen met hen onderzoeken wat passende vervolgstappen zijn. Inmiddels zijn er ruim 30 brancheverenigingen uit de cultuursector aangesloten bij dit meldpunt.

In 2021 werden door de NAPK verdere stappen gezet. Er werd een generiek beleidskader ontwikkeld. Daarnaast werd een protocol ongewenst gedrag (ook in ENG beschikbaar) opgesteld, een klachtenregeling gepubliceerd en een klachtencommissie geïnstalleerd. Om de onafhankelijkheid te borgen werd besloten om de klachtencommissie onder te brengen bij een (onafhankelijke) stichting, de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten. Naast het faciliteren van de klachtencommissie, biedt de Stichting ook ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van preventief beleid.

De Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten is in het leven geroepen om de leden van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) te ondersteunen bij meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast faciliteert ze bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid. Op de website van de stichting vind je documenten zoals een lijst met vertrouwenspersonen en intimiteitscoördinatoren. De documenten kunnen door iedereen gebruikt worden bij het vormgeven en implementeren van sociale veiligheid in je organisatie, of als inspiratiebron.

Op 21 juli 2022 bracht de Raad voor Cultuur een advies uit over grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media en regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer namen het advies in ontvangst.

ENGAGEMENT is een door kunstenaars geleide beweging die als doel heeft om seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en machtsmisbruik in het Belgische kunstenveld aan te pakken. De beweging werd gevormd in de nasleep van #MeToo (2017), nadat in de Belgische danswereld ontelbare gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht waren gekomen. Later ontpopte ENGAGEMENT zich tot een georganiseerd platform, dat actief is in verschillende kunstdisciplines, zowel in professionele als educatieve context. Ook in Nederland zijn zij actief.


Terug naar Navigatie sector