Navigatie sector

Er zijn, deels gekoppeld aan de Cao Toneel en Dans, sociale voorzieningen voor leden van de NAPK op het terrein van:
pensioen via Pensioenfonds Zorg & Welzijn
loopbaanontwikkeling via het Sociaal Fonds Podiumkunsten 
omscholing voor dansers via regeling Omscholing Dansers Nederland

Word je als zelfstandige ziek, dan zit je zonder inkomen. Ben je zelfstandig ondernemer?
Dan is een Broodfonds misschien iets voor jou.

Platform ACCT helpt om jouw arbeidsmarktpositie te verbeteren als freelancer. Bekijk de drie regelingen van het programma Oog voor impuls: Zelfverzekerd regeling, Zekere Zaak regeling en de Nu voor Later regeling.

Als lid bij de NAPK bent krijg je ledenvoordeel zoals een collectieve zorgverzekering met maximale wettelijke korting bij Zilveren Kruis of VGZ.

Jezelf continu professioneel blijven ontwikkelen is belangrijk voor je duurzame inzetbaarheid en verdienvermogen binnen de sector. Werktuig PPO investeert in jouw professionele ontwikkeling door een gedeelte van je training of studie te financieren! PPO staat voor Permanente Professionele Ontwikkeling.

Als je in Amsterdam woont kun je aanspraak maken op de ontwikkelingsregeling Werkdesk Kunst en Cultuur. Woon je niet in Amsterdam? Bekijk welk werkloket er bij jou in de buurt een ontwikkelingsregeling aanbiedt op leerwerkloket.nl Er zijn in totaal 35 Leerwerkloketten verspreid over Nederland. Tevens biedt leerwerkloket.nl een mooi overzicht van financiële regelingen voor leren en werken in dit document.

Werkenden en werkzoekenden kunnen bij de Rijksoverheid een subsidie van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie mag je gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De volgende aanvraagperiode van het STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) start op donderdag 1 september 2022 om 10.00 uur. Onder de naam ‘Leven Lang Ontwikkelingen‘ (LLO) biedt de Rijksoverheid naast het STAP-budget ook andere regelingen aan, bekijk op leeroverzicht.nl welke ontwikkelingsmogelijkheden er voor jou zijn.

De Rijkscultuurfondsen hebben besloten een impuls te geven aan de instroom van ‘divers’ talent met extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties een bijdrage kunnen aanvragen. Dit platform heeft tot doel het diverser en inclusiever invullen van stage- en werkervaringsplekken in de cultuursector. Het vormt een onderdeel van het fondsenbeleid om een inclusieve cultuursector te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Zie Stage Cultuur Inclusief voor meer informatie.

De HR-voucher cultuur biedt culturele en creatieve instellingen ondersteuning aan bij hun HR- en organisatiebeleid. Lees hier hoe je een aanvraag indient.

Terug naar Navigatie sector