Navigatie sector

De Boekmanstichting doet als onafhankelijk kenniscentrum onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de cultuursector en het cultuurbeleid. Ze verkennen en agenderen thema’s op eigen initiatief, maar doen ook onderzoek in samenwerking met, of in opdracht van andere organisaties. Het is daarbij hun doel om kennis van het culturele veld zoveel mogelijk te vergroten en te verspreiden, onder andere in het magazine Boekman of zelfstandige publicaties en in bijeenkomsten. Een vereiste is dat het onderzoek dat ze in opdracht verrichten altijd openbaar wordt gemaakt en ten goede komt aan de sector en niet als lobbyinstrument dient voor een enkele partij.

Het 3rd cycle research programme THIRD van de DAS Graduate School biedt onderdak aan een doorlopende reeks livestream- en vooraf opgenomen gesprekken tijdens THIRDTalks. THIRD onderzoekers interviewen en modereren discussies met kunstenaars, theoretici en activisten over hun praktijk die relevant is voor onderwerpen als kunst, activisme en zorg, rouw en de dood.

Ander interessante organisaties betreffende cijfers & onderzoek zijn: The Compendium of Cultural Policies & Trends, Atlas Research en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).


Terug naar Navigatie sector