Navigatie sector

Binnen de culturele sector zijn drie codes van kracht: de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

De Governance Code Cultuur biedt richtlijnen voor cultureel ondernemers om zorg te dragen voor het juiste bestuursmodel, passend toezicht en transparante verantwoording, om een divers werknemersbestand na te streven. Lees meer over de Governance Code Cultuur op de website van Cultuur+Ondernemen, waar ze je graag verder helpen met vragen over de code.

Met de Code Diversiteit & Inclusie maken we de cultuursector meer inclusief. Zo maken we ruimte voor nieuwe verhalen en werken we aan een gelijkwaardige sector voor iedereen. Lees meer over de Code Diversiteit & Inclusie. LKCA is penvoerder en verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van de Code. 

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. “De beoordeling over het ‘Fair Practice’ zijn van organisaties is voorbehouden aan de Raad voor Cultuur en de specifieke Cultuurfondsen.” De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. Lees meer over de Fair Practice Code. Kunsten ’92 is verantwoordelijk voor de informatie en het bewustzijn van de gedragscode.

Terug naar Navigatie sector