Navigatie sector

De Rijksoverheid steunt cultuur op verschillende manieren. Dat doen ze door het verstrekken van subsidies in ons landelijke subsidiestelsel, maar ook door het uitvoeren van programma’s op het gebied van cultuureducatie en participatie. Het landelijke culturele subsidiestelsel noemen we de culturele basisinfrastructuur (BIS). Binnen de BIS wordt er direct vanuit de Rijksoverheid subsidie verstrekt aan culturele instellingen en aan de landelijke cultuurfondsen. In de periode 2021-2024 is binnen de BIS ruimte voor 116 subsidieplekken voor culturele instellingen en de zes Rijkscultuurfondsen.

De zes Rijkscultuurfondsen verstrekken subsidies aan instellingen, kunstenaars en makers. Fonds Podiumkunsten (FPK) is het Rijksfonds dat voornamelijk voor de podiumkunstensector subsidies verstrekt, middels projectsubsidie en structurele subsidie. Naast de Rijkscultuurfondsen spelen provincies en gemeenten een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur. Ook zijn er private subsidieverstrekkers die zich richten op het bevorderen van de cultuursector.

Er is een speciale website voor informatie over subsidies van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (ministerie van OCW). Op www.cultuursubsidie.nl lees je meer over het culturele subsidiestelsel en de regelingen.

Het Fonds Podiumkunsten heeft alle informatie over subsidies die zij verstrekken op de eigen site gepubliceerd. Meer over de regelingen van het FPK lees je op www.fondspodiumkunsten.nl

Krijg inzicht in welke andere financieringsmogelijkheden er bestaan voor jouw financieringsbehoefte. Laat je inspireren door actuele voorbeelden van andere organisaties. Verdiep je kennis over verschillende vormen naast subsidies zoals informeel investeren, crowdfunden etc. Klik hier voor meer info.

Terug naar Navigatie sector